Ar sutinkate, kad Jūsų elektroniniu paštu siųstume kainų ir kainynų atnaujinimus, naujų produktų pristatymus bei kitą svarbią informaciją ?

Pristatymo vieta

ES projektai

                                                           

Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+

UAB „Termopalas“ vykdo projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas UAB „Termopalas“ elektros gamybai“, projekto Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0037. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Projektui įgyvendinti skirta 224 722,50 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

Elektros energijos sąnaudos sudaro reikšmingą produkcijos savikainos dalį, todėl bendrovė planuoja  investuoti į atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) gamybos įrangą, kurios pagalba bus gaminama  draugiškesnė aplinkai  energija, pakeisianti  šiuo metu naudojamą iš elektros tinklų įsigyjamą energiją. Projekto tikslas - 0,35 MW galios saulės fotovoltinės elektrinės ant įmonės gamybinių pastatų stogų.

AEI naudojimas leis sumažinti produkcijos savikainą ir taip prisidės prie įmonės veiklos efektyvumo didinimo.  Projektas, taip pat, prisidės prie gamtos saugojimo, gamtos išteklių taupymo ir oro užterštumo mažinimo. Įgyvendinus projektą įmonė prisidės prie žaliosios energijos gamybos apimčių didinimo. Įgyvendinto projekto rezultatas - ilgalaikis įmonės konkurencingumo, produktyvumo ir pardavimo apimčių augimas.

Projekto vykdymo pradžia: 2020-09-21.
Projekto vykdymo pabaiga: 2022-08-22.

                                                             

Pramonės skaitmeninimas LT

UAB „Termopalas“ vykdo projektą „UAB Termopalas gamybos skaitmeninimas“, projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0070. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“. Projektui įgyvendinti skirta 263 585 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

Projekto tikslas - sukurti  pažangias technologines sąlygas įmonėje, investuojant į lanksčią plataus  pritaikomumo, didesnės pridėtinės vertės produkcijos gamybos sistemą. Ištyrus  paklausą   Lietuvos  ir  tikslinėse eksporto rinkose bei įvertinus įmonės galimybes, parengtas verslo planas, kurio esmė - pažangiausių  technologinių sprendimų  diegimas, veiklos  įvairinimas. 

Dėl tinkamos šiuolaikiškos gamybos įrangos ir susijusių integruotų skaitmeninių sprendimų  neturėjimo įmonė nespėja laiku įvykdyti užsakymus, naudojama naujausių rinkos poreikių neatitinkanti technologinė įranga, įmonės gamybos procesas turi technologinių apribojimų, nepakankami IT instrumentai įmonės gamybos procesams efektyviai valdyti.

Norėdama išlikti konkurencinga bei siekti savo ilgalaikių tikslų UAB „Termopalas“ įsigijo technologinio audito paslaugą ir identifikavo įmonės gamybos procesų skaitmeninimo potencialą. Įvertinusi technologinio audito išvadas, projekto įgyvendinimo metu įmonė investuos į skaitmeninių technologijų įsigijimą (automatizuotą technologinę įrangą bei gamybos apskaitos ir valdymo IT sprendimą). Įgyvendinto projekto rezultatas - ilgalaikis įmonės konkurencingumo, produktyvumo ir pardavimo apimčių augimas.

Projekto vykdymo pradžia: 2020-03-16.
Projekto vykdymo pabaiga: 2022-12-30.

Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas

UAB „Termopalas“ 2023 metais pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „Termopalas“ AEI gamybos pajėgumų įrengimas“. Šiuo projektu įmonė siekia įsirengti saulės elektrinę, kuri įmonei leis naudoti pagaminamą elektros energiją pačios vidiniams poreikiams ir tuo pačiu sumažinti tradicinės energijos suvartojimą tokiu būdu prisidedant prie oro taršos mažinimo.

Projektas bus įgyvendinamas pagal 2021‒2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklą „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (kvietimo Nr. 02-011-K).

Bendra projekto vertė 570 928,74 Eur, iš kurių tinkamų finansuoti išlaidų suma 494 928,74 Eur, 300 000,00 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. spalio mėn. 3 d. – 2025 m. rugsėjo mėn. 30 d.